Johan Magerøy

Rådgjevar

Tlf. 918 19 545
E-post: johan.mageroy@mentor.no

Arbeidsområde:

Bedriftsrådgjeving innanfor følgjande område:
-  økonomistyring
-  finansiering
-  investering
-  styrearbeid
-  strategi og leiing

Yrkeserfaring:

Bedriftsrådgjevar i Mentor AS (2011  -  )
Regionbanksjef i Sparebanken Sogn og Fjordane (SSF).  Arbeidsstad: Florø (2006 – 2010)
Kredittsjef i Sparebanken Sogn og Fjordane.  Arbeidsstad: Førde (2001 – 2006)        
Div. stillingar på næringslivssida i Sunnfjord Sparebank og SSF. Arbeidsstad: Førde (1985 – 2001)
Bedriftskundekonsulent i Sunnfjord Sparebank. Arbeidsstad: Askvoll (1983 – 1985)                 
Leiar for eitt av Sunnfjord Sparebank sine rekneskapskontor for kundar. Arbeidsstad: Askvoll (1983 – 1985)  
Vikariat som lærar i Selje kommune (1976 – 1977)

Utdanning:

Eksamen innan emna coaching, prosjektleiing, leiing og endring,  strategisk leiing og styrekompetanse. Bedriftsøkonomisk Institutt (2003 – 2012)
Jus grunnfag (første avdeling), Universitetet i Bergen (1992)                    
Siviløkonomstudiet NHH (1978 – 1982)
Befalskurs i løpet av førstegongstenesta, Forsvaret (1977 – 1978)
I tillegg diverse mindre kurs.      

Tillitsverv:

- Fleire styreverv i bedrifter
- Ulike tillitsverv og styreverv i organisasjonar