Per Kjetil Jørgensen

Rådgjevar

Tlf. 47 34 44 87
E-post: per.kjetil.jorgensen@merkur-programmet.no

Arbeidsområde:

1. Rådgjevar i Merkur-programmet
- Kommunikasjonsrådgjeving: PR- og informasjonsarbeid, mediekontakt, redaktør for nettside, medierådgiving, kampanjearbeid mm.
- Strategisk rådgjeving, sparringpartnar for dagleg leiar, sakshandsaming for Merkurs programstyre

2. PR- og kommunikasjonsarbeid for andre oppdragsgjevarar

Yrkeserfaring:

Kommunikasjonsrådgjevar/seniorrådgjevar Merkur-programmet/Mentor AS (2012-)
Informasjonskonsulent i PK media (2007-12) deltid
Medielærar/fagleiar Medium og kommunikasjon, Mo og Jølster vg. skule. (2002-12)
Journalist næringsliv/politikk i Firda (1994-2002)
Radiojournalist i NRK kortbølgen (1986-89) deltid
Nyhenderedaktør i Firda (1985-94)
All round journalist i Firda (1979-85)

Utdanning:

Pedagogisk leiing, masterkurs, Høgskulen i Sogn og Fj. (2010-11)
Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), Høgskulen i Sogn og Fj. (2004-06)
Entreprenørskap med Real-metoden, Høgskulen i Sogn og Fj. (2003-04)
A-pressens lederskole (2002)
Cand.mag. (samfunnskunnskap, historie og nordisk språk og litteratur) Universitetet i Bergen (1975-79)

Tillitsverv:

Tillitsvald i Utdanningsforbundet, Mo og Jølster vidaregåande skule (2008-12)
Leiar i Sogn og Fjordane journalistlag (1987-89)
Leiar i Firda redaksjonsklubb (1979-89)
Ulike styreverv og tillitsverv i lag og organisasjonar.