Ronny Mowatt

Rådgjevar

Tlf. 971 65 670
E-post: ronny.mowatt@mentor.no

Arbeidsområde:

1. Etablering
- Etablerarrettleiing
- Kurs i forretningsmodellering, økonomi og finansiering, investorkapital, sal
- Etablerarkurs, prosjektleiing, fagleg oppbygging og gjennomføring


2. Merkur-programmet
- Rådgjevar, samlingsleiar og prosjektleiar lokalt i i Merkur-programmet for distriktsbutikkar i Sogn og Fjordane og Sunnmøre.

3. Bedriftsrådgjeving
- Endrings- og fornyingsprosessar for små og mellomstore bedrifter – fag og metode innan strategi og leiing, finansiering, økonomistyring, marknadsanalyse og plan, etc
- Utviklingsoppdrag for bedrifter og etablerarar
- Utviklingsoppdrag og prosjekt for handels- og servicenæringa


4. Styreverv i fleire bedrifter

Yrkeserfaring:

Bedriftsrådgjevar i Mentor AS (1998- )
Bedriftsrådgjevar i Sogn og Fjordane Næringsrådgjeving (1988-1998)
Dagleg leiar i Sunnfjord Transportsentral (1980-1987)
Bedriftsrådgjevar, INKO Sogn og Fjordane (1986-1988)
Etablerarerfaring både i Sunnfjord Transportsentral og i Mentor AS
Eiga erfaring som dagleg leiar og etablerar

Utdanning:

Bachelor DH, Molde (1980)
Eksportkandidat (1988)
Kompetanseheving gjennom FRAM-programmet (1994-2014)
Kompetanseheving gjennom Merkur-programmet (1999- )

Styrekandidat i Innovasjon Norge styrekandidatprogram
Kontinuerleg vedlikehald og fornying av kompetanse.

Tillitsverv:

Ulike tillitsverv og styreverv i organisasjonar

Ronny