Sissel Karin Hals

Rådgjevar

Tlf. 994 57 387
E-post: sissel.karin.hals@merkur-programmet.no

Arbeidsområde:

Avdelingsleiar for Investeringsstøtteordninga i Merkur-programmet
Sakshandsaming, kontroll og utbetaling av støtte

Yrkeserfaring:

Avdelingsleiar Merkur-programmet, Mentor AS (2010- )
Butikkleiar, Plantasjen Førde (2007)
Controller, Helse Førde HF (1998-2010)
Bedriftsrådgjevar, Sogn og Fj. Næringsrådgjeving (1993-1998)
Engasjement som rettleiar og foretaksvert for Advanced Business Traning Course, BITS (Sveriges utrikesdepartement), 1992

Utdanning:

Siviløkonom, Universitetet i Växjö, NHH, 1993
Gartner, 1985
Div. kurs innan språk (russisk), bedriftsutvikling, rekneskap, styreverv.

Tillitsverv:

Ulike styreverv og tillitsverv i lag og organisasjonar.